STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie "NIGDY WIĘCEJ" przeciwdziała rasizmowi, ksenofobii i nietolerancji. Uważamy, że są to poważne zagrożenia, które w bolesny sposób dotykają wielu ludzi. Pamięć o przeszłości zobowiązuje nas do walki z odradzającym się faszyzmem.

Stowarzyszenie istnieje od 1996 roku, zostało założone z inicjatywy działaczy nieformalnej, młodzieżowej Grupy Antynazistowskiej (GAN), funkcjonującej już od roku 1992.


Od 1994 r. wydajemy magazyn „NIGDY WIĘCEJ”, jedyne w Polsce specjalistyczne czasopismo poświęcone w całości problemom rasizmu i walki z nim. Na łamach „NIGDY WIĘCEJ” gościli m.in. Marek Edelman, Władysław Bartoszewski, Jerzy Kluger, Andrzej Szczypiorski, Henryk Grynberg, Michał Głowiński, Andrzej Zoll, ks. Michał Czajkowski, Konstanty Gebert, Max Cegielski, Stanisław Obirek i wielu innych wybitnych autorów, specjalistów w dziedzinie ksenofobii i rasizmu. Wielokrotnie ujawnialiśmy sensacyjne informacje z życia skrajnej prawicy.

Dzisiaj Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” jest organizacją wyspecjalizowaną w monitorowaniu przejawów rasizmu, która zdobyła renomę w kraju i zagranicą.

Misją „NIGDY WIĘCEJ” jest promowanie wielokulturowości i szacunku dla odmienności. Przełamujemy zmowę milczenia wokół problemu rasizmu i ksenofobii. Budujemy szeroki i różnorodny ruch sprzeciwu wobec dyskryminacji w różnych obszarach życia społecznego. W 1996 r. zainicjowaliśmy udaną kampanię na rzecz umieszczenia w Konstytucji RP zakazu działania organizacji faszystowskich i rasistowskich (art.13).

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” jest organizacją niezależną, niezwiązaną z żadną partią polityczną. Są wśród nas ludzie o bardzo różnych poglądach i przekonaniach, których łączy niezgoda na przejawy rasizmu, faszyzmu i ksenofobii.

NASZE DZIAŁANIA

Program "Brunatna księga"  „Brunatna Księga” to prowadzona od wielu lat dokumentacja incydentów na tle rasistowskim i ksenofobicznym oraz przestępstw popełnionych przez neofaszystów. Jest ona publikowana w kolejnych numerach magazynu „NIGDY WIĘCEJ”, na stronie internetowej www.nigdywiecej.org oraz w formie książkowej. „Brunatna Księga” stanowi najbardziej obszerne i wiarygodne opracowanie danych na temat przemocy ksenofobicznej („hate crime”) w Polsce, z którego często korzystają media i organizacje międzynarodowe.    BRUNATNA KSIĘGA


Ośrodek informacyjny – współpraca z mediami jest ważną częścią działalności Stowarzyszenia. Dzięki niej docieramy do opinii publicznej w celu propagowania postaw antyrasistowskich oraz wywierania nacisku na właściwe instytucje. Dzięki pomocy „NIGDY WIĘCEJ” powstało kilka tysięcy artykułów prasowych, audycji telewizyjnych i radiowych, filmów dokumentalnych, książek oraz prac licencjackich, magisterskich i doktorskich poświęconych zjawisku rasizmu i neofaszyzmu.

Kampania „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”  - przyciągnęliśmy do niej wykonawców różnych gatunków muzycznych i za pośrednictwem ich twórczości wyszliśmy z pozytywnym przesłaniem do setek tysięcy słuchaczy. Pod hasłem kampanii odbywają się koncerty i festiwale, zaś muzycy zamieszczają jej logo na swoich płytach. Wydaliśmy siedem płyt składankowych pod hasłem „Muzyka Przeciwko Rasizmowi” z udziałem wielu znanych artystów z Polski i zza granicy. Współpracowali z nami m.in. Krzysztof Grabowski Grabaż, Tymon Tymański, Muniek Staszczyk, Maciej Maleńczuk, Robert Brylewski, Lech Janerka, Maciej Zembaty. Nasza kampania została uznana przez prasę muzyczną za jedno z najważniejszych wydarzeń roku 1997 i do dziś jest popularna w środowisku muzycznym.
     MUZYKA PRZECIWKO RASIZMOWI


Kampania „Wykopmy Rasizm ze Stadionów” - skierowana jest głównie do kibiców futbolu, a także zawodników, trenerów, działaczy i dziennikarzy związanych z tą dyscypliną sportu. Wzorem krajów zachodnich, propagujemy antyrasistowską postawę wśród kibiców i usuwamy ze stadionów wszechobecną na nich do niedawna symbolikę faszystowską. Współpracujemy z UEFA, FIFA, PZPN oraz wieloma klubami. Przeprowadziliśmy akcje edukacyjne na Mistrzostwach Świata w 2006 i Mistrzostwach Europy w 2008 r. Prowadzimy cykl działań antyrasistowskich poprzedzających Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie. Co roku w październiku koordynujemy Tydzień Akcji Futbolu Przeciwko Rasizmowi w Europie na terenie Polski i Europy Wschodniej.    WYKOPMY RASIZM


Program „R@cism-Delete” – to nasze działania przeciwko rasizmowi rozpowszechnionemu w Internecie. We współpracy z doświadczonymi informatykami z różnych krajów likwidujemy, na podstawie zgłoszeń od internautów, strony propagujące ksenofobię i rasizm. W 2006 r. jako pierwsi w Polsce szeroko poinformowaliśmy opinię publiczną o sprawie „listy wrogów białej rasy” (znanej jako Redwatch), co doprowadziło do reakcji wymiaru sprawiedliwości.     RACISM DELETEWSPÓŁPRACA

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” jest otwarte na partnerską współpracę ze wszystkimi, którzy nie akceptują ksenofobii i neofaszyzmu. Współpracujemy z mediami, organizacjami mniejszości, wspólnotami wyznaniowymi, środowiskiem ludzi niepełnosprawnych, organizacjami kombatanckimi, , instytucjami naukowymi, związkami zawodowymi oraz organizacjami społeczno-politycznymi. Uczestniczyliśmy m.in. w powołaniu Koalicji Przeciwko Młodzieży Wszechpolskiej, inicjatywy „Giertych Musi Odejść” oraz Koalicji Przeciwko Antysemityzmowi.

„NIGDY WIĘCEJ” współpracuje z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Rada Europy, Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Aktywnie uczestniczymy w międzynarodowych sieciach antyrasistowskich: UNITED for Intercultural Action, International Network against Cyber Hate (INACH), Football against Racism in Europe (FARE), Helsinki Citizens’ Assembly (hCa) oraz Anti-fascist Network for Research and Education (Antifanet). We współpracy z wymienionymi tu partnerami zorganizowaliśmy liczne międzynarodowe konferencje i warsztaty w Polsce i na świecie. W 2008 r. wraz z niemiecką organizacją Opferperspektive oraz warszawskim Collegium Civitas rozpoczęliśmy międzynarodowe badanie przestępczości na tle rasistowskim pod nazwą „Nietolerancja zabija”.

NAGRODY

Jako członek-założyciel Football Against Racism in Europe (FARE), Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” zostało laureatem nagrody Free Your Mind przyznawanej przez MTV Europe oraz nagrody Jean Kahn Award przyznawanej przez Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii w Wiedniu. Stowarzyszenie otrzymało też Medal „Zasłużony dla Tolerancji” przyznawany przez Fundację Ekumeniczną „Tolerancja” i Medal XV-lecia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka za wieloletnie zaangażowanie we wspólne działania. Zostało także nominowane do Nagrody im. Sergio Vieira de Mello.

Założyciel i prezes Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” Marcin Kornak, redaktor naczelny magazynu „NIGDY WIĘCEJ”, został uhonorowany nagrodą australijskiej Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej im. Jerzego Bonieckiego (Polcul) oraz nagrodą Ogólnopolskiego Konkursu „Barwy Wolontariatu”. Współzałożyciel Stowarzyszenia Dariusz Paczkowski także otrzymał nagrodę Fundacji Polcul za pracę na rzecz przeciwdziałania ksenofobii i rasizmowi. Dr Rafał Pankowski, autor książek „Neofaszyzm w Europie Zachodniej” i „Rasizm a kultura popularna”, współzałożyciel „NIGDY WIĘCEJ”, otrzymał Medal Honorowy Powstania w Getcie Warszawskim.

PUBLIKACJE DOKUMENTUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA "NIGDY WIĘCEJ" I GAN


CO TY MOŻESZ ZROBIĆ:

- informować nas o działalności rasistów i neofaszystów w Twojej okolicy;

- przesyłać informacje do „Brunatnej Księgi” (najlepiej z opisanymi wycinkami prasowymi – tytuł pisma i data wydania, lub relacjami naocznych świadków);

- przygotowywać artykuły i tłumaczenia do magazynu „NIGDY WIĘCEJ”;

- zaprenumerować „NIGDY WIĘCEJ” oraz zachęcić do tego najbliższą bibliotekę i znajomych;

- zamieścić link do strony internetowej www.nigdywiecej.org ;

- zorganizować koncert pod hasłem „Muzyka Przeciwko Rasizmowi” lub mecz piłkarski wspierający kampanię „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”;

- wesprzeć nas finansowo - liczą się nawet najmniejsze wpłaty.

Stowarzyszenie "NIGDY WIĘCEJ"
PO Box 6, 03-700 Warszawa 4
(prosimy załączyć kopertę i znaczek)

tel. 0601 360 835
e-mail
www.nigdywiecej.org

konto: Stowarzyszenie "NIGDY WIĘCEJ"
PKO BP I Oddział Centrum, Warszawa
25 1020 1013 0000 0902 0129 5898

 
           
MENU
STRONA GŁÓWNA
GRUPA ANTY NAZI
RACISM DELETE
BRUNATNA KSIĘGA
PRAWO
BIBLIOGRAFIA PISMA
INNE STRONY
E-SKLEPIK
GADŻETY
SZUKAJ
MAPA STRONY
KONTAKTY
ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
РУССКИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
MIGAWKI
GAN
GRUPA ANTY-NAZISTOWSKA
Żyjemy w kraju tragicznie doświadczonym przez faszyzm. Agresywny nacjonalizm, rasistowska przemoc i obozy koncentracyjne to dla nas bolesne przestrogi, a nie zamierzchła przeszłość.
Niestety historia zaczęła się powtarzać. Znowu pojawili się politycy żerujący na stereotypach i uprzedzeniach. Podżegają do nienawiści wobec ludzi o odmiennym kolorze, odmiennej narodowości, kulturze, religii, orientacji seksualnej, stylu życia, alternatywnym wyglądzie i poglądach na świat.
Koniec z obojętnością i przymykaniem oczu na zło. Nie możemy dopuścić w naszym kraju nazistowskiej przemocy, faszystowskich napisów na murach, antysemickiej propagandy, stadionów pełnych rasizmu. Nie chcemy uprzedzeń i nacjonalizmu w szkołach. Jesteśmy przeciwni atmosferze nietolerancji i agresji.
My – Grupa Anty-Nazistowska – chcemy świata przyjaciół, a nie wrogów. Świata wolności, a nie nienawiści. Uśmiechu i zaufania, zamiast pogardy i swastyk. Dlatego powiedzieliśmy NIGDY WIĘCEJ!
CZYTAJ WIĘCEJ