Coraz mniej wiernych na niedzielnych mszach

Polacy najczęściej wybierają Msze Św. w godzinach porannych – pomiędzy godziną 8 a 11, a odsetek wiernych regularnie przyjmujących Komunię Św. jest najniższy w Europie – wynika z raportu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce.

02-01-2018 17:48 "Wyłączamy telewizor i radio (nawet jeśli to jest Radio Maryja)". Parafia radzi, jak przyjąć księdza po kolędzie

Autorzy dokumentu  zbadali dwa wskaźniki: dominicantes  – odsetek katolików uczęszczających na niedzielną Eucharystię w odniesieniu do wszystkich zdeklarowanych katolików  oraz communicantes – czyli odsetek katolików, którzy przyjmują komunię św. podczas niedzielnej mszy.

Jak ustalili, w 2016 roku w cotygodniowej mszy uczestniczyło 36,7 proc. zobowiązanych katolików, czyli o o 3,1 proc. mniej niż rok wcześniej.

Wskaźnik communicantes w 2016 roku spadł o jeden punkt procentowy, jednak nadal jest to bardzo niski odsetek wszystkich zadeklarowanych katolików – zaledwie 16 proc.

Największe diecezje: katowicka i warszawska

Najwięcej uczęszczających na mszę jest w diecezjach: tarnowskiej (66,9 proc.), rzeszowskiej (60,5 proc.) i przemyskiej (56,4 proc.), a najniższy został odnotowany w diecezjach: szczecińsko-kamieńskiej (22,7 proc.), łódzkiej (23,4 proc.) i koszalińsko-kołobrzeskiej (24,4 proc.).

Katolików przyjmujących regularnie Komunię Św. najwięcej było w diecezji tarnowskiej (25,3 proc.), opolskiej (21,1 proc.) i zamojsko-lubaczowskiej (20,1 proc.), zaś najmniej w diecezjach: sosnowieckiej (10,3 proc.), szczecińsko-kamieńskiej (10,5 proc.) i koszalińsko-kołobrzeskiej (10,5 proc.).

Raport uwzględnił również liczbę księży inkardynowanych, czyli przypisanych do konkretnej diecezji lub zgromadzenia zakonnego. W 2016 roku  było 25 tys. takich księży – najwięcej  w diecezji tarnowskiej (1559), archidiecezji krakowskiej (1182) i archidiecezji katowickiej (1071). W polskich seminariach diecezjalnych studiowało również 2,3 tys. alumnów – najwięcej było ich w diecezji tarnowskiej, a najmniej w bydgoskiej.

Największymi  diecezjami  w Polsce są katowicka i warszawska, które posiadają po 1,7 mln mieszkańców, natomiast najmniejsza liczy zaledwie 246 tys. mieszkańców – jest to diecezja drohiczyńska.

polsatnews.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *